ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Συνεγγυητικό καλύπτει τις ακόλουθες επενδυτικές υπηρεσίες:

 

  • λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα,
  • εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, για την κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών,
  • διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, για την διαπραγμάτευση από ΕΠΕΥ με κεφάλαιά της ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ` αυτών,
  • διαχείριση χαρτοφυλακίων, για την διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα,
  • αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης και
  • τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

και την παρεπόμενη υπηρεσία:

  • φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και της παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.

Αναλυτικά στοιχεία για τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες αναφέρονται στην ενότητα Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Κάθε άλλη μορφή επένδυσης, που δεν εμπίπτει στις παραπάνω καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και παρέχεται από Α.Ε.Π.Ε.Υ. – Μέλος του Συνεγγυητικού προς επενδυτές / πελάτες της, ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close